om/about virkvisa

🇸🇪 Jag plockade upp en virknål för första gången hösten 2014 då jag fått veta att jag skulle bli moster. Jag kunde ingenting om varken garn, virknålar eller virkning, men jag hittade bra tutorials på youtube. I början virkade jag med billigt akrylgarn och jag höll krampaktigt om både nål och garn. Det tog inte lång tid innan suget efter att kunna mer uppstod. Jag började köpa på mig olika sorters garn, virknålar, säkerhetsögon, skallror, måttband, varvräknare, … Listan kan bli lång. Sen upptäckte jag att det fanns virkgrupper på Facebook. En ny värld öppnade sig för mig och snart hittade jag CALen Sophie’s universe. Jag tog garn jag hade hemma och började virka. Mitt måtto blev ”en maska i taget” och när jag tänkte så blev mönstret inte överväldigande. Jag lärde mig en massa nya saker, olika sorters maskor, hur man läser mönster och diverse tips och trix. När filten blev klar började jag testa olika virktekniker, bland annat amigurumis, tunisisk virkning och overlay.

En dag började min favoritnål gå sönder. Men just den sortens nål hade slutat säljas i både min lokala garnbutik och på andra ställen. Jag frågade om tips på bra virknålar på Facebook. En kvinna som skulle öppna en garnbutik på nätet svarade och sa att hon kunde få tag på just den sortens virknål som gått sönder. Garnbutiken favoritgarner.se öppnades inte långt där efter och jag hade turen att bli utvald till att vara med vid lanseringen genom att testa garnet Catona av märket Scheepjes. Sammarbetet med Favoritgarner har fortsatt sen dess, och jag har genom det fått möjligheten att vara med som gäst på sy- och hantverksfestivalen, testa olika sorters garner och kommit i kontakt med en massa fantastiska människor.

Nu, tre år efter att jag plockat upp en virknål för första gången har jag börjat designa egna mönster, frilansa som översättare av virk- och stickmönster och nu till hösten ska jag börja undervisa i virkning på Medborgarskolan.

🇺🇸 I picked up a crochet hook for the first time in the fall of 2014. The reason was that I had just found out I was going to become an aunt. I didn’t know anything about yarn, crochet hooks och crocheting, but I found great tutorials on Youtube. In the beginning, I used cheep acrylic yarn and held on to both the yarn and the hook for dear life. It didn’t take long before I found the urge to learn more. I started to buy different kinds of yarn, crochet hooks, safety eyes, rattles, measuring tapes, tally counters, … The list is long. After that I found out that there are a bunch of crochet groups on Facebook. A new world opened up for me and soon I found the CAL Sophie’s universe. I took yarn that I had at home and started to crochet. My motto was ”one stitch at a time” and that made me not be overwhelmed by the pattern. I learned a lot of new things, different kind of stitches, how to read a pattern och a bunch of tips and trix. When I was done with the blanket, I started to try different crochet techniques like amigurumis, tunisian crochet and overlay crochet.

One day, my favorite hook started to break. But both my local yarn store and other stores had stopped selling them. I reached out and asked for advice about hooks on Facebook. A woman who was about to open an online yarn store replied and said she was able to get hold of the kind of hook I was looking for. Not long after, the online yarn store favoritgarner.se opened and I was lucky enough to be asked to participate in the launching by testing the yarn Catona by the brand Scheepjes. The collaboration with Favoritgarner has continued since, and it have given me the opportunity to be a guest at the sewing and crafts fair, try different kind of yarn and get in touch with a bunch of amazing people.

Now, three years after I picked up a crochet hook for the first time, I have started to design my own patterns, work as a translator of crochet and knitting patterns and in a few days, I will start teaching crochet at Medborgarskolan.